Hotărâre AGA Nr.4 10 NOI 2014

 

Hotărâre AGA Nr.1 20 APR 2015

Convocator AGA 19 OCT 2015

Proces Verbal AGA 19 OCT 2015

Hotărâre AGA 19 OCT 2015

 

Convocator AGOA 21 MAR 2016

Convocator AGEA 21 MAR 2016

Informare ref. AGEA si AGOA 21 MAR 2016

Proces Verbal AGA 15 FEB 2016

Proces Verbal AGA 22 FEB 2016

Hotărâre AGA Nr.1 22 FEB 2016

Hotărâre AGA Nr.2 22 FEB 2016

 

Convocator AGA 18 APR 2016

Raport Audit 2015

Raportul gestiune al administratorilor 2015

Situatii Financiare 2015

Hotărâre AGA 18 APR 2016

 

Hotărâre AGA Nr.4 30 AUG 2016

HCL autoritate publica tutelara - Convocare AGA 30 AUG 2016

HCL autoritate publica tutelara - Numire administratori H AGA 4 din 30 AUG 2016

Proces Verbal AGA 30 AUG 2016

 

Convocator AGEA 29 NOI 2016

Hotărâre AGEA Nr.8 29 NOI 2016

Hotărâre AGEA Nr.9 29 NOI 2016

Hotărâre AGEA Nr.10 29 NOI 2016

Proces Verbal AGEA 29 NOI 2016

 

Convocator AGOA 29 NOI 2016

Hotărâre AGOA Nr.5 29 NOI 2016

Hotărâre AGOA Nr.6 29 NOI 2016

Hotărâre AGOA Nr.7 29 NOI 2016

Proces Verbal AGOA 29 NOI 2016

 

Convocator AGA 24.04.2017

Hotararea AGOA privind aprobarea modificarii remuneratiei acordata DG Meditur SA

Hotararea AGOA privind aprobarea modificarii remuneratiei acordata membrilor CA Meditur SA

Hotararea AGOA privind aprobarea situatiilor financiare corespunzatoare anului 2016

Hotararea AGOA privind desemnarea celor doi membri in consiliul de administratie al Meditur SA

 

Convocator AGOA noiembrie 2017

 

Hotărârea AGOA privind aprobarea indicatorilor în vederea stabilirii componentei variabile pentru remunerația administratorilor executivi CA Meditur SA

Hotărârea AGOA privind aprobarea indicatorilor în vederea stabilirii componentei variabile pentru remunerația administratorilor neexecutivi CA Meditur SA

Hotărârea AGOA privind aprobarea prelungirii liniei de credit și menținere în sold a creditului de investiții

Hotărârea AGOA privind aprobarea Raportului de activitate a CA pentru semestrul I al anului 2017

 

Convocator AGOA decembrie 2017

Hotărârea AGOA Nr. 9 din 28.12.2017

 

Hotărârea 1 AGEA plus Anexa 1 din 26.04.2018

Hotărârea 2 AGOA din 3 mai 2018

Hotărârea 3 AGOA din 3 mai 2018

Hotărârea 4 AGOA din 30.05.2018

Hotărârea 5 AGOA din 11.07.2018

Hotărârea 6 AGOA din 29.08.2018

Hotărârea 7 AGOA din 18.09.2018

Hotărârea 8 AGOA din 29.08.2018

 

Hotărârea AGEA privind aprobarea majorării creditului pentru capital circulant Meditur S.A. din 23.01.2019

 

Hotărâre AGA Nr.2 - 16 APR 2019

Hotărâre AGA Nr.3 - 29 MAI 2019

Hotărâre AGA Nr.4 - 29 MAI 2019

Hotărâre AGA Nr.5 - 29 MAI 2019

Hotărâre AGA Nr.6 - 29 MAI 2019

Hotărâre AGA Nr.7 - 29 MAI 2019

Hotărâre AGA Nr.8 - 29 MAI 2019

Hotărâre AGA Nr.9 - 29 MAI 2019

 

Abonamente Elevi